Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Η μπάλα ξανά στην κερκίδα...

Πίστεψε κανείς ότι οι Πρυτάνεις θα τηρούσαν τη δέσμευση που ανέλαβαν χθες απέναντι στον εκπρόσωπο της Πολιτείας; Ναι, εμείς! Δυστυχώς. Να, λοιπόν, τι έγραψαν σήμερα οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ:


«Παραμένει σε εκκρεμότητα το αίτημα της Συγκλήτου του ΑΠΘ προς την Οργανωτική Επιτροπή για νέα υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς η δυνατότητα αυτή δεν δίνεται στη νέα προκήρυξη. Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ βρίσκονται για το θέμα αυτό σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προς το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα. Μέχρι να διευθετηθεί η εκκρεμότητα αυτή είναι φανερό ότι δε μπορεί να αναρτηθεί οριστικός κατάλογος υποψηφίων.»


Ανήγαγε κανείς τις Πρυτανικές Αρχές σε θεματοφύλακα της νομιμότητας αυτών των εκλογών και «βρίσκονται σε συνεννόηση με το Υπουργείο» προς το οποίο υπέβαλαν ερώτηση; Χθες κιόλας, στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο αναφέρθηκε επί λέξει: «Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, η εμπλοκή τους στην εκλογική διαδικασία … εξαντλείται στην έγκριση των εκλογικών καταλόγων και δεσμεύτηκαν ότι θα πράξουν τα προβλεπόμενα».


Η υπογράμμιση είναι από το ίδιο το Υπουργείο. Λέει ψέματα το Υπουργείο; Δεν το διέψευσαν…


Δεν μπορούν, λέει, να αναρτήσουν τον οριστικό κατάλογο υποψηφίων… Δεν μιλούν για τους εκλογικούς καταλόγους, διότι κινδυνεύουν με παράβαση καθήκοντος, αλλά για την … ανάρτηση του «οριστικού» (ποιανού; τι είν’ αυτό!) καταλόγου υποψηφίων!!!


Δεν χρειάζεται, παιδιά, τον ανεβάσαμε εμείς τον κατάλογο των υποψηφίων στο Διάλογο και ήδη οι άνθρωποι διεξάγουν τον προεκλογικό τους αγώνα.


Ας πάμε, όμως, και στην ουσία. Έχουν δίκιο οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ όταν μιλούν για «νέα προκήρυξη» και για την ανάγκη «νέας υποβολής υποψηφιοτήτων»; Όχι φυσικά!


Κατ’ αρχάς, να θυμίσουμε λίγη πρόσφατη ιστορία στο Ίδρυμά μας. Όταν την άνοιξη του 2010, η τότε Πρυτανεία –ως μη όφειλε, και εμείς είχαμε αντιδράσει τότε – μετέφερε την ημερομηνία των εκλογών, είχε ταυτοχρόνως μεταφέρει και την ημερομηνία της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Βέβαια, η αρχική προθεσμία δεν είχε λήξει ακόμη ότι μεταφέρθηκε μαζί με την ημερομηνία των εκλογών και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Τότε, λοιπόν, είχε αντιδράσει σύσσωμη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ κατά της ενέργειας αυτής, η οποία δημιουργούσε τον κίνδυνο να «σκάσουν μύτη», όπως ήδη ακουγόταν, κι άλλα σχήματα που δεν είχαν προλάβει να κατέβουν, αλλά που θα μπορούσαν να εμφανιστούν λίγο αργότερα, λειτουργώντας ενδεχομένως και ως λαγοί κάποιων ήδη υποψηφίων σχημάτων. Εμείς αντιδράσαμε φυσικά, όμως αυτό λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι το σχήμα της σημερινής Πρυτανείας είχε αντιδράσει κι εκείνο. Πότε έχει δίκιο, λοιπόν; Τότε ή τώρα;


Για να έρθουμε στο τώρα:


Η ανακήρυξη των υποψηφίων ρυθμίζεται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ από το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/311/125673α/Β2 (ΦΕΚ Β΄2503/04/11/2011) «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.». Σημείο εκκίνησης της διαδικασίας είναι η προκήρυξη των εκλογών, η οποία έπρεπε να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από τη συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Έγινε και, επιπλέον, δόθηκε ικανός χρόνος για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Από ’κει και πέρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, «οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση της τριμελούς επιτροπής, η οποία εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων». Δεύτερο κρίσιμο σημείο, λοιπόν, μετά το σημείο εκκίνησης, είναι η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ορθά, συνεπώς, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής.


Επηρεάζει η μεταφορά της διεξαγωγής των εκλογών την διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφίων; Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν ο ορισμός νέας ημερομηνίας για τις 15 Φεβρουαρίου, στον οποίο προέβη χθες η Οργανωτική Επιτροπή του ΑΠΘ, συνιστά «νέα προκήρυξη», όπως διατείνεται –εμμέσως πλην σαφώς– η Πρυτανική Αρχή. Προφανώς, εάν είναι «νέα προκήρυξη», θα πρέπει να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία από την αρχή και να δοθεί νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων κ.λπ., κ.λπ., σε δουλειά να βρισκόμαστε. Είναι, όμως, «νέα προκήρυξη»;


Η αρχική ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είχε οριστεί για τις 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις διακοπές. Επειδή τάχα η Πρυτανική Αρχή δεν ήξερε πώς να συμπληρώσει τους εκλογικούς καταλόγους, αναβλήθηκε η διεξαγωγή των εκλογών. Αφού στο μεταξύ έλαβε τις απαντήσεις από το Υπουργείο, στο οποίο απευθύνθηκε, και αφού παρήλθαν οι εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου έτους, οπότε είθισται τα Πανεπιστήμια να είναι κλειστά, η Οργανωτική Επιτροπή, την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία άνοιξαν τα Πανεπιστήμια όρισε νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις 15 Φεβρουαρίου, δίνοντας δύο εβδομάδες καιρό στην Πρυτανεία, ώστε αυτή -μέχρι τις 25 Ιανουαρίου- να έχει ενημερώσει τους εκλογικούς καταλόγους. ΓΙΑ ΠΟΙΑ «ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» ΜΙΛΑΝΕ;


Κι ύστερα, θυμίζουμε στους νομικούς που συμβουλεύουν την Πρυτανεία την γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία nemo auditur propriam turpitudinem allegans potest. Κανείς δεν επιτρέπεται να επικαλείται δική του άδικη πράξη για να απαλλαγεί από την εκπλήρωση υποχρέωσης με την οποία βαρύνεται. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, η Πρυτανεία, η οποία όφειλε αμέσως μόλις έλαβε τις απαντήσεις από το Υπουργείο, να παραδώσει τους εκλογικούς καταλόγους κατάλληλα συμπληρωμένους, να προσάπτει τώρα στην Οργανωτική Επιτροπή ότι καθυστέρησε να ορίσει την νέα ημερομηνία, με αποτέλεσμα να υπάρχει τέτοια απόσταση από την αρχική προκήρυξη, ώστε ετούτη εδώ να θεωρείται «νέα προκήρυξη».


Κατ’ αρχάς, δεν υφίσταται εν προκειμένω απόσταση που να μην είναι εύλογη, λαμβανομένων υπόψη αφενός των διακοπών και αφετέρου της αναμονής της απάντησης του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ημερομηνία ορίστηκε αμέσως με το άνοιγμα των πανεπιστημίων.


Κατά δεύτερο λόγο, όμως, και τον κυριότερο, δεν επιτρέπεται η Πρυτανεία να βάζει τρικλοποδιές στην Οργανωτική Επιτροπή και μετά να της προσάπτει ότι έπεσε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.