Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

προγραμματισμός δράσης της ΠΟΣΔΕΠ

Αγωνιζόμαστε για ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο:

- Ισχυρό, αυτοδιοικούμενο, κέντρο αριστείας στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

- Κέντρο ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου, κριτικής σκέψης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών για μια ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία.

- Κέντρο παραγωγής γνώσης και αξιών που θα παρέχει στους φοιτητές του όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να προετοιμάζει επιστήμονες-πολίτες έτοιμους να συμβάλλουν, μέσα από την προσπάθεια για προσωπική ευημερία, στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

- Κέντρο παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική και δύσκολη χρονική περίοδο για την εξέλιξη και το μέλλον του Ελληνικού Πανεπιστήμιου. Εκτιμώντας ότι:

- το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο διέρχεται την κρισιμότερη περίοδο από δημιουργίας του, από άποψη θεσμική, λειτουργική, οικονομική,

- το σώμα των Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δασκάλων βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, τη στιγμή μάλιστα που έχει να επιδείξει το υψηλότερο από ποτέ άλλοτε επίπεδο ακαδημαϊκών επιδόσεων και μάλιστα διεθνώς ανταγωνιστικό,

- η Πολιτεία επιδεικνύει όχι μόνο αχαρακτήριστη αδιαφορία για όλο το φάσμα των προβλημάτων μας, αλλά ενεργεί και πράττει πολλές φορές σε κατεύθυνση υπονόμευσης και αποδιοργάνωσης του δημόσιου ακαδημαϊκού ιστού,

δηλώνουμε τα ακόλουθα:

- Απαιτούμε από την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των Πανεπιστημιακών δασκάλων, αλλά και τα διαρθρωτικά, θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

- Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν, ώστε να διαμορφωθεί μια πραγματική διαχρονική εθνική πολιτική για την Παιδεία και ειδικά για τα Πανεπιστήμια και την έρευνα.

- Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν απερίφραστα τις πράξεις βίας και τις απειλές άσκησης βίας, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, που με την κάλυψη του ακαδημαϊκού ασύλου καταλύουν τις λειτουργίες των συλλογικών οργάνων, παρεμποδίζουν τις ελεύθερες εκλογές πανεπιστημιακών οργάνων και διακόπτουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο, οδηγώντας στη διάλυση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τελικά στην απαξίωσή του.

- Απευθύνουμε γενικό προσκλητήριο προς όλες τις δημιουργικές δυνάμεις των Πανεπιστημιακών δασκάλων και των φοιτητών για πλήρη ενεργοποίηση, συμμετοχή και δράση με στόχο ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με πλήρη σεβασμό στη δημοκρατία και την ακαδημαϊκότητα.

- Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων (Πρυτανείες, Κοσμητείες, Προέδρους, κλπ), τα οποία εργάζονται στην κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας και της ανάπτυξης ενός καλού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

- Διαβεβαιώνουμε τους Έλληνες πολίτες πως η συντριπτική πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών δασκάλων επιτελεί το λειτούργημά της με συνέπεια και ευθύνη, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, αλλά και στη συνολική διαχείριση των ακαδημαϊκών θεμάτων.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Προβάλλουμε ως αναγκαία (αλλά όχι ικανή) συνθήκη για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου την αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία.

- Αποκαθιστούμε τους διαύλους επικοινωνίας με το ΥπΕΠΘ και θέτουμε ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεών μας το μισθολογικό, έχοντας ως στόχο όχι μόνο την αναπλήρωση των απωλειών των τελευταίων έξι χρόνων, αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών μας.

- Διεκδικούμε την ενεργό συμμετοχή μας στο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας, που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της ακαδημαϊκότητας και της επιστημονικής δεοντολογίας.

- Επανερχόμαστε στο ΕΣΥΠ και προσπαθούμε να παίξουμε ενεργό ρόλο σ’ αυτό, και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση και ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας του.

- Συνδεόμαστε ενεργά με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, με στόχο την αναγνώριση κοινών σκοπών, τη διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης κοινών θέσεων και, αν αυτό καταστεί δυνατό, την ανάληψη συντονισμένης δράσης για όσα θέματα συμφωνηθούν.

- Συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για την αναμόρφωση του Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, επεξεργαζόμενοι προτάσεις, που βασίζονται στην εμπειρία μας αλλά και τη διεθνή πρακτική. Αυτό το θέμα θα αποτελέσει μια από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας Διοίκησης.

- Δίνουμε έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των Ελληνικών Πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον αντίστοιχο της Έρευνας. Επίσης στις άμεσες προτεραιότητές μας θα είναι η συνεργασία της ΠΟΣΔΕΠ με όλες τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Πανεπιστημιακών Δασκάλων.

Το 9ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, έστειλε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα: Η περίοδος της αδράνειας και της αποχής των συναδέλφων Πανεπιστημιακών δασκάλων από τα ακαδημαϊκά δρώμενα έφθασε στο τέλος της. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο, στο γύρισμα μιας νέας σελίδας, αυτής της ενεργού ακαδημαϊκό - πολιτικής δράσης για όλο το φάσμα των Πανεπιστημιακών θεμάτων.

Ως συνέπεια των παραπάνω απαιτείται η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή όλων μας στους ανά Πανεπιστήμιο Συλλόγους αλλά και στην Ομοσπονδία. Σε μια Ομοσπονδία, η οποία θα πρέπει πλέον να αποτελεί την αποκλειστική συνισταμένη όλων των πολιτικό - ακαδημαϊκών δυνάμεων, που ζουν, δρουν και δημιουργούν μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στην κατεύθυνση αυτή, συγκροτούμε ομάδες εργασίας της Διοικούσας Επιτροπής, που θα στελεχώνονται και με συναδέλφους που δεν είναι μέλη της, με αντικείμενο την επεξεργασία εξειδικευμένων θέσεων και προτάσεων που θα αφορούν στα καίρια θεσμικά και οικονομικά ζητήματα των Πανεπιστημίων.

Οφείλουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση του πανεπιστημιακού μας συστήματος, ώστε κάποια μέρα να κάνουμε όλους τους φοιτητές μας πραγματικά υπερήφανους για τις σπουδές τους και τα πτυχία τους. Πτυχία που θα βρίσκονται στην πρωτοπορία της επιστημονικής έρευνας αλλά και θα είναι ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον - ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία – σκληρό διεθνή χώρο.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης Καθηγητής ΕΜΠ
Η Γραμματέας Ευγενία Μπουρνόβα Αναπλ.Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.