Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

για τις εργολαβίες στο ΑΠΘ

.
Τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή τους στην μετανάστη συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα για τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε. Η επίθεση αυτή, εκτός των άλλων, ανέδειξε και τις γκρίζες ζώνες στις οποίες κινούνται ορισμένες εργοληπτικές εταιρείες στον τομέα της καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, έφερε για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια το πρόβλημα της στρεβλωτικής απασχόλησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στους εργολήπτες καθαριότητας και φύλαξης του ΑΠΘ, εργαζομένων που στην πραγματικότητα καλύπτουν δικές μας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ξένες όμως προς το αντικείμενο της εργολαβίας από την οποία αμείβονται.

Η Πανεπιστημιακή Συμπαράταξη τάσσεται κατά της συνεχιζόμενης στρεβλωτικής απασχόλησης των εργαζομένων αυτών στους εργολήπτες και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση λύσης του θέματος στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, προς την κατεύθυνση της απαλλαγής των εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας από τους «εικονικούς» εργαζομένους σε αυτές και της διασφάλισης μιας σταθερής σχέσης εργασίας αυτών με το ΑΠΘ.

Όσον αφορά τις εργολαβίες φύλαξης και καθαριότητας, ωστόσο, εκτιμά ότι, όσο διαρκεί η παραπάνω στρέβλωση, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ορθολογικά η πρόταση κατάργησής τους, εκτός των άλλων και διότι δεν πιστεύει στη σκοπιμότητα της κατάργησης αυτής, που θα σήμαινε υπέρμετρη (και πάντως ανέφικτη) διόγκωση του αναποτελεσματικού δημόσιου τομέα σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου μας θα πρέπει να εξαντλεί συστηματικά όλα τα δικαιώματα διεύθυνσης που της παρέχει ο νόμος απέναντι σε όλους τους εργολήπτες του ΑΠΘ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στους εργολήπτες αυτούς απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο νόμος.
.

1 σχόλιο:

 1. Από Παναγιώτη Γκλαβίνη:

  Το θέμα των εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας έχει δύο διαστάσεις:

  α) Λειτουργεί στρεβλωτικά - ακόμη και για τους ίδιους τους εργολάβους, την επιλογή τους και την απόδοσή τους - όσον αφορά το γεγονός ότι μέσω των εργολαβιών τους, στην πραγματικότητα συμβάσεων έργου φύλαξης και καθαριότητας που συνάπτει το ΑΠΘ και η ΠΦΛ με αυτούς, "βολεύουμε" περί τους ... 800 ανθρώπους που δουλεύουν κατά βάση στις γραμματείες μας. Οι τελευταίοι, λοιπόν, αντί να συνδέονται με το ΑΠΘ με συμβατικό δεσμό, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μας συνδεόμενοι εικονικά (πλην όμως τυπικά και συμβατικά) με τους εργολάβους, από τους οποίους και αμείβονται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου στα δικαστήρια ή να επωφεληθούν από το ΠΔ του Παυλόπουλου, όπως αντίθετα συνέβη με τους ΙΔΑΧ, διότι διατηρούν συμβατικό δεσμό με τον εργολάβο και όχι με το ΑΠΘ. Δεν τους αρκεί δηλαδή να αποδείξουν ότι καλύπτουν δικές μας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στο μέτρο που ποτέ δεν είχαν άμεσο συμβατικό δεσμό με το ΑΠΘ. Για να συνεχίσουμε δε και να ικανοποιούμε τις δικές μας ανάγκες που μας θεραπεύουν αυτοί, αλλά και να μην τους αδικήσουμε με το που θα τελειώσει μια εργολαβική σύμβαση και βρεθούν οι άνθρωποι στο δρόμο (μιας και δεν μπορούμε να τους προσλάβουμε άμεσα στο ΑΠΘ, διότι οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ όπως γνωρίζετε), τους επιβάλλουμε στον επόμενο εργολάβο... Είναι βέβαιον ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να λήξει, να εξυγειανθεί, να ξεκαθαρίσει, προκειμένου και οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν ένα σταθερό καθεστώς εργασίας, και οι γραμματείες μας να μην στερηθούν των υπηρεσιών τους, και οι εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης να λειτουργήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ανατίθενται και μόνον, αλλά και για να καταβάλλει λιγότερα λεφτά το ΑΠΘ, στο μέτρο που το όφελος του εργολάβου υπολογίζεται προφανώς και επί του ποσού των αμοιβών των ανθρώπων αυτών. Για να μην επαναλάβω εδώ όσα "διασκεδαστικά" εμπειρότεροι συνάδελφοι συνδικαλιστές (μπορούν να παρέμβουν και ανοικτά από αυτό το βήμα αν θέλουν) μας είπαν στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ προχθές περί κομματικών λιστών που περιφέρονταν παλαιότερα για να βολευτούν διάφοροι με τον τρόπο αυτό από το παράθυρο (αφού - εδώ που τα λέμε - λόγω ΑΣΕΠ δεν υπάρχει και πόρτα).

  β) Η δεύτερη διάσταση του ζητήματος των εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας (αν απομονώσουμε το θέμα των εικονικά απασχολούμενων στους εργολάβους) έχει να κάνει με το ζήτημα αν αυτές οι δραστηριότητες είναι σκόπιμο, ωφέλιμο, χρήσιμο ή διαχειριστικά ενδεδειγμένο να ανατίθενται σε εργολάβους. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις δύο αυτές εργολαβίες, αλλά και εργολαβίες που συνάπτονται για εργασίες που άπτονται της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΠΘ, η οποία πολλές φορές αδυνατεί να ανταποκριθεί και γι' αυτό σχετικές συμβάσεις ανατίθενται σε τρίτους. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί, το αν δηλαδή γι' αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να προσλάβουμε φύλακες ή καθαριστές (ή και περισσότερους τεχνικούς, υδραυλικούς, ...), αν γίνει μια ανάλυση κόστους/οφέλους και μια σύγκριση του τί καταβάλουμε τώρα και τί θα καταβάλαμε αν απασχολούσαμε μονίμους καθαριστές και φύλακες, όπως και του ποιά ποιότητα υπηρεσίας απολαμβάνουμε τώρα και ποια αν όλοι οι καθαριστές και οι φύλακες γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Σ' αυτό θα πρέπει βέβαια να συνεκτιμήσουμε και την θεσμική βιωσιμότητα μιας τέτοιας λύσης, στο μέτρο που είναι πρακτικά αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω ΑΣΕΠ να υλοποιηθεί μια τέτοια λύση. Επιπλέον, δεν ξέρω αν "καθαριστής" ή "φύλακας" είναι καριέρα, γι' αυτό και διατηρώ έντοντες επιφυλάξεις απέναντι σε μια τέτοια λύση μονιμοποίησης των πάντων, που θα σημαίνει πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων σε τέτοιες θέσεις για τέτοιες εργασίες. Επί της δεύτερης αυτής διάστασης του θέματος, ως ζητήματος αρχής, όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στον ΕΣΔΕΠ δεν έχουν την ίδια γνώμη, σε αντίθεση με την πρώτη διάσταση του θέματος όπου ομόφωνα πιστεύουμε πως - με τον ένα ή τον άλλο τρόπο - θα πρέπει οπωσδήποτε να λήξει. Δεν το συζητάμε, βεβαίως, πως είμαστε οι πάντες κάθετα αντίθετοι απέναντι σε μεταχείριση σύγχρονου δουλεμπορίου και με το ισχύον καθεστώς των εργολαβιών στο ΑΠΘ, μια μεταχείριση που όμως, στο δικό μας τουλάχιστον Πανεπιστήμιο, δεν έχει τεκμηριωθεί.

  Για να μπούμε, όμως, σε μια ώριμη συζήτηση επί της δεύτερης διάστασης του θέματος των εργολαβιών, διότι τώρα αδυνατούμε όπως έχουν σήμερα οι εργολαβίες, έστω και για να τις αξιολογήσουμε, θα πρέπει προηγουμένως να ξεκαθαρίσουμε την πρώτη διάστασή τους.

  Παναγιώτης Γκλαβίνης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.